Stawiamy na nowoczesne rozwiązania

Sięgamy po dotacje z Unii Europejskiej

Baner

PO RPW II.1 – Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013 Nazwa projektu:

„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu poprzez budowę nowoczesnej sieci NGN w technologii FTTH/FTTB”

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do szerokopasmowego Internetu ze szczególnym uwzględnieniem sieci NGA (ang. Next Generation Access) poprzez tworzenie i umożliwienie dostępu do sieci szerokopasmowej.
Obszar działania sieci objąć ma teren miejscowości Kolno w województwie podlaskim.

Projektowane działanie zapewni dostęp do Internetu o gwarantowanej przepustowości min. 30 Mb/s w technologii FTTH/FTTB na terenie miasta Kolno w województwie podlaskim. Ideą projektu jest zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu na obszarach wykluczonych cyfrowo.

Koncepcja zakłada budowę światłowodowej sieci szerokopasmowej NGA o łącznej długości 6 800 m z bezpośrednim podłączeniem do niej 100 klientów końcowych w technologii FTTH, oraz 400 klientów końcowych w technologii FTTB.

Nr umowy: POPW.02.01.00-20-085/13-02
Wartość całkowita projektu: 2 248 248,34 PLN
Kwota dofinansowania: 1 279 490,93 PLN
Okres realizacji projektu: 01.04.2014 r. – 30.09.2015 r.

Już teraz dołącz do grona naszych zadowolonych klientów. Czym możemy służyć?

Wszelkie prawa zastrzeżone. Jesteśmy częscią: Logo iNet